Prøv deg på utredning og analyse for offentlig sektor, med Rambøll

Tirsdag 3.oktober kan du prøve deg som konsulent med offentlig forvaltning som arbeidsfelt, gjennom å løse et konkret case sammen med andre.

Med utgangspunkt i en konkret utlysning fra offentlig sektor vil du som del av en gruppe levere et forslag til hvordan et prosjekt skal løses.

Forslagene vil bli utviklet og diskutert med bistand fra konsulenter som jobber med dette til daglig. Gjennom å arbeide på denne måten får du innsikt i hvordan man lager et tilbud og prosjektskisse med utgangspunkt i en utlysning.

Du lærer også hvordan du som konsulent kan bidra til å utvikle et arbeidsområde innenfor en kunnskapsdreven virksomhet.

Målgrupper

Rambøll Management Consulting er spesielt interessert i å utfordre gode siste års bachelor- og masterstudenter som har kompetanse innen (samfunns)økonomi og kvantitativ metode. De er også på utkikk etter studenter innenfor statsvitenskap, samfunnsgeografi,  antropologi, sosiologi, organisasjonspsykologi og utdanningsvitenskapelige fag. Kurset er i hovedsak rettet mot denne målgruppen, men det er også åpent for andre interesserte studenter.

Påmelding

Meld deg på her

Det vil bli enkel servering. 
Velkommen!

Publisert 5. des. 2017 14:24 - Sist endret 7. mai 2018 15:03