PST til Blindern | Trusselvurderingen 2017

Tirsdag 14.februar kommer PST-sjef Benedicte Bjørnland for første gang til Blindern for å personlig presentere vurderingen til deg som er student ved UiO. 

Onsdag i forrige uke la PST frem trusselvurderingen for 2017. Tirsdag 14.februar kommer PST-sjef Benedicte Bjørnland for første gang til Blindern for å personlig presentere vurderingen til deg som er student ved UiO. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge. Flere europeiske land står overfor økonomiske, sosiale og politiske utfordringer som i de kommende årene vil kreve store ressurser og betydelig oppmerksomhet. 

- Statlig etterretningsvirksomhet
- Ekstrem islamisme
- Høyre- og venstreekstremisme

Presentasjonen er åpen for alle interesserte studenter ved UiO. Det blir mulig å stille spørsmål til PST-sjefen etter presentasjonen. Dette er en unik mulighet til å få bedre innsikt i de mest aktuelle truslene vi vil stå overfor det kommende året. 

Velkommen!

Publisert 5. des. 2017 14:24 - Sist endret 7. mai 2018 15:04