Dette kan du tilby arbeidsgiver | Workshop

Vil du bli bedre på å sette ord på din kompetanse og motivasjon slik at du kan selge deg inn til en fremtidig arbeidsgiver?

Workshopens innhold

I denne workshopen får du vite hva arbeidsgivere ser etter når de skal ansette nyutdannede. Målet er at du skal bli mer klar over hva du kan og hva som motiverer deg, slik at du kan kommunisere dette til arbeidsgiver på en måte som gir de lyst til å ansette deg. Det blir mye praktisk jobbing der du skal sette ord på hva du er god på og det du vil, så ta med deg data eller noe å skrive på og med.

Målgruppe

Denne workshopen er for deg som vil bli bedre på å selge deg til en arbeidsgiver og bli mer klar over hva du kan. Det er først når du er klar over hva du kan at du lettere ser hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet. Kompetansekartleggingen er en god forberedelse til skriving av CV/søknad og jobbintervju.

 

Meld deg på kurset

NB! Påmelding åpner én måned før kursdato. 

Velkommen!

Publisert 11. jan. 2019 13:17