Om Karrieresenteret ved UiO

Karrieresenteret er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Karrieresenteret holder til i Frederikke, midt på campus Blindern, og er et tilbud for studenter som ønsker å forberede seg på møte med arbeidslivet underveis i studietiden.

Karrieresenterets tjenester for studenter og nyutdannede:

Karrieresenteret ved UiO bistår studenter i kartleggingen av hvordan universitetsutdanningen kan brukes i fremtidige oppgaver og roller i arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet kurs og veiledning innen jobbsøking og karriereutvikling. Tenk karriere tidlig i studieløpet, og bruk Karrieresenterets tjenester allerede fra dag én som student.

Hvem kan benytte seg av Karrieresenterets tjenester?

Studenter og nyutdannede inntil 1/2 år etter sist betalte semesteravgift til UiO har tilgang til alle tilbud ved Karrieresenteret.

Studenter/nyutdannede tilknyttet andre SiO-institusjoner, med unntak av BI og OsloMet (som har egne karrieretjenester), kan benytte regulære kurs og drop in (CV- og søknadssjekk og intervjutrening). Du kan lese mer om det her.

 

Arbeidsgiver?

Se oversikt over muligheter for samarbeid med Karrieresenteret ved UiO.     

Publisert 11. juli 2019 14:59 - Sist endret 16. sep. 2019 12:42