Om Karrieresenteret ved UiO

Karrieresenteret er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden SiO og Universitetet i Oslo. Karrieresenteret holder til i Frederikke, midt på campus Blindern, og er et tilbud for studenter som ønsker å forberede seg på møte med arbeidslivet underveis i studietiden.

Karrieresenterets tjenester for studenter og nyutdannede:

Karrieresenteret ved UiO bistår studenter i kartleggingen av hvordan universitetsutdanningen kan brukes i fremtidige oppgaver og roller i arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet kurs og veiledning innen jobbsøking og karriereutvikling. Tenk karriere tidlig i studieløpet, og bruk Karrieresenterets tjenester allerede fra dag én som student.

Hvem kan benytte seg av Karrieresenterets tjenester?

Studenter og nyutdannede inntil 1/2 år etter sist betalte semesteravgift til UiO har tilgang til alle tilbud ved Karrieresenteret.

Studenter/ nyutdannede tilknyttet andre SiO-institusjoner, som ikke har egne karrieretjenester, kan benytte regulære kurs og drop-in for CV- og søknadssjekk og intervjutrening. Du kan lese mer om det her.

 

Arbeidsgiver?

Se oversikt over muligheter for samarbeid med Karrieresenteret ved UiO.     

 

Publisert 11. juli 2019 14:59 - Sist endret 10. sep. 2021 15:27