English version of this page

Om studier

Studieåret

Studieåret er for dei fleste programma delt i to semester: haust og vår.

Studiestruktur og gradar

Kva er ein bachelor og master, og kor mykje er eit studiepoeng?

Læringsmiljø

Si fra om læringsmiljøet, engasjer deg i studentpolitikken, bli med i en studentforening!