English version of this page

Studiestruktur og gradar

Studia er delte inn i studieprogram, emnegrupper og emner. Når du har fullført eit studieprogram, får du vanlegvis ein bachelorgrad, mastergrad eller doktorgrad (ph.d.).

UiO tilbyr 3-årige bachelorprogram som kan byggjast ut med masterprogram. UiO tilbyr også 5-årige masterprogram eller 6-årige profesjonsprogram.

Etter dei fleste masterprogramma eller profesjonsutdanningane kan du halde fram med forskarutdanning (ph.d.).

Publisert 30. juli 2015 10:13 - Sist endra 24. apr. 2017 13:11