English version of this page

Opptak til enkeltemne

Sjå liste over emne med ledige plassar

Du kan melde deg på emne med ledige plassar i Studentweb frå 11. januar kl. 9. Emner i realfag og informatikk frå 15. januar kl. 9. Først-til-mølla-prinsippet gjeld.

Har du ikkje søkt om å bli enkeltemnestudent innan 3. januar? Du kan likevel melde deg til ledige emne som du er kvalifisert for, dersom du er registert i UiOs Søknadsweb med generell studiekompetanse og med spesielle opptakskrav dersom du skal ta emner i informatikk og realfag.

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Sjekk om du må søkje innan 3. januar

Du må søkje i Søknadsweb innan 3. januar viss du:

 • ikkje er registrert i UiO sin Søknadweb med generell studiekompetanse (GSK).
 • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk, biovitskap og realfag.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Har du vore enkeltemnestudent ved MN-fakultetet tidlegare, sjå endringar frå våren 2019.

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 11. januar kl. 9

 • Frå 11. januar kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
 • Frå 15. januar kl. 9 kan du óg søkje på emne i informatikk og realfag. Dette gjeld både tidlegare og nye enkeltemnestudentar.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Fristen er 1. februar 2019.
 • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i februar. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje