Opptak til enkeltemne

Opptaket for hausten 2018 er no avslutta.

Lista med ledige emne for våren 2019 blir lenka opp her om ettermiddagen 10. januar. Hugs å søkje innan 3. januar.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Søk om å bli enkeltemnestudent innan 3. januar 2019

Du kan søkje frå 15. november 2018.

Du må søkje viss du:

Last opp dokumentasjon

 • Du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb på at du dekkjer alle opptakskrava.
 • Har du elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), treng du ikkje laste opp bilete av papirvitnemålet viss du samtykker til at vi kan bruke dette i Søknadsweb.
 • Vi kan be deg leggje fram originaldokumentasjon. Om du ikkje viser fram originalane på førespurnad, får du avslag på søknaden. Sjå også falske dokument.

Logg på Søknadsweb

Slik gjer du det i Søknadsweb.

 

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 11. januar kl. 9

 • Frå 11. januar kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
 • Frå 15. januar kl. 9 kan du óg søkje på emne i informatikk og realfag. Dette gjeld både tidlegare og nye enkeltemnestudentar.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Fristen er 1. februar 2019.
 • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i februar. Da får du e-post om at du må betale ho. For emne i realfag og informatikk betaler du Kopinor-avgifta samtidig med semesteravgifta.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje