English version of this page

Opptak til enkeltemne

Du kan ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, dersom emnet har ledig plass.

Lista med ledige emne for hausten 2019 blir lenka opp her om ettermiddagen 19. august. Sjekk om du må søkje innan 1. august.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Sjekk om du må søkje innan 1. august

Du må søkje i Søknadsweb innan 1. august viss du:

  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadweb med generell studiekompetanse (GSK).
  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk og realfag.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Har du vore enkeltemnestudent ved MN-fakultetet tidlegare, sjå endringar frå våren 2019.

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 20. august kl. 9

  • Frå 20. august kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
  • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

  • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2019.
  • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

  • Enkeltemne på masternivå
  • Aktiv studierett eller ikkje