English version of this page

Opptak til enkeltemne

Sjå liste over emne med ledige plassar

Du kan melde deg på emne med ledige plassar i Studentweb frå 20. august kl. 9. Først-til-mølla-prinsippet gjeld.

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Sjekk om du må søkje innan 1. august

Du må søkje i Søknadsweb innan 1. august viss du:

  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadweb med generell studiekompetanse (GSK).
  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk og realfag.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Har du vore enkeltemnestudent ved MN-fakultetet tidlegare, sjå endringar frå våren 2019.

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 20. august kl. 9

  • Frå 20. august kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
  • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

  • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2019.
  • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

  • Enkeltemne på masternivå
  • Aktiv studierett eller ikkje