English version of this page

Opptak til enkeltemne

Du kan ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, dersom emnet har ledig plass.

Lista med ledige emne for hausten 2020 blir lenka opp her om ettermiddagen 17. august. Sjekk om du må søkje innan 3. august.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Sjekk om du må søkje innan 3. august

Du må søkje i Søknadsweb innan 3. august viss du:

  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadweb med generell studiekompetanse (GSK).
  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk og realfag.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 18. august kl. 9

  • Frå 18. august kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
  • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

  • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2020.
  • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

Steg 4: Få brukarnamn og sett passord til UiO sine tenester

Når du har registrert deg og betalt semesteravgifta, får du brukarnamn på sms og kan sette passord til UiO sine tenester. Du bør derfor registrere deg og betale semesteravgifta så raskt som råd er etter at du har meldt deg til emne.

Når du har fått brukarnamn og sett passord, kan du mellom anna: 

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

  • Enkeltemne på masternivå
  • Aktiv studierett eller ikkje