English version of this page

Opptak til enkeltemne

Du kan ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, dersom emnet har ledig plass.
Lista med ledige emne for hausten 2021 blir lenka opp her om ettermiddagen 23. august. Sjekk om du må søkje innan 1. august.

Sjå alle emne ved UiO

Søknadsprosessen har fleire steg

Steg 1: Sjekk om du må søkje innan 1. august

Du kan søkje i Søknadsweb frå 15. juni.

Du må søkje i Søknadsweb innan 1. august viss du:

  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med generell studiekompetanse (GSK).
  • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk og realfag.

Logg inn i Søknadsweb for å sjå om du er registrert.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

Steg 2: Meld deg til ledige emne frå 24. august kl. 9

  • Frå 24. august kl. 9 kan du søkje på emne i Studentweb.
  • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
  • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga og korleis du loggar inn i forkant.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

  • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
  • Fristen er 1. september 2021.
  • Krav om Kopinor-avgifta, kr 100, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

Steg 4: Få brukarnamn og sett passord til UiO sine tenester

Når du har registrert deg med emne og betalinga av semesteravgifta er registrert på UiO, får du brukarnamn på sms og kan sette passord til UiO sine tenester. Det tek ein dag før brukaren din blir aktiv. Du bør derfor betale semesteravgifta så raskt som råd er etter at du har registrert deg og meldt deg til emne.

Når du har fått brukarnamn og sett passord, kan du mellom anna: 

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

  • Enkeltemne på masternivå
  • Aktiv studierett eller ikkje