English version of this page

Opptak til enkeltemne

Du kan ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, dersom emnet har ledig plass. 

Søknadsprosessen har fleire steg

1. Sjekk om du må søkje i Søknadsweb innan 15. desember

Du må søkje i Søknadsweb innan 15. desember dersom du:

 • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med generell studiekompetanse (GSK).
 • ikkje er registrert i UiO sin Søknadsweb med spesielle opptakskrav, og ønskjer å ta emne i informatikk og realfag.

Logg inn i Søknadsweb for å sjå om du er registrert. Du kan søkje frå 15. november.

Opptakskrav og dokumentasjon

Veiledning til Søknadsweb

Logg på Søknadsweb

2. Oversikta over ledige emne blir lagt ut 19. januar

Om ettermiddagen 19. januar finn du lista med ledige emne for våren 2023 på denne nettsida. Du må vente til 20. januar kl. 9 med å søke plass på ledige emne. 

Dei mest populære emna blir raskt fulltegna, og ein må vere rask. Derfor er det lurt å lese rettleiinga til Studentweb på førehand. 

3. Søk på ledige emne i Studentweb frå 20. januar kl. 9

 • Frå 20. januar kl. 9 kan du søkje på emne i kultur-, språk- og samfunnsfag.
 • Frå 24. januar kl. 9 kan du søkje på emne i informatikk og realfag.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med éin gong.
 • Vi kan ikkje garantere plass på emnet du ønsker å ta, da pågangen på Studentweb kan vere så stor at emnet blir fullt før du rekk å få plass.

 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.
 • Om det frigjerast plassar på emnet, kan det dukke opp att på lista.

Når du loggar inn på Studentweb:

 • Logg inn med ID-porten, og ikkje med Feide.
 • Bruk Mac/PC, ikkje mobiltelefon. 

Sjå korleis du går fram for å søke på enkeltemne. 

Logg på Studentweb

4. Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta etter at du har fått plass på emne. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Du blir enkeltemnestudent for eitt semester av gongen.
 • Fristen er 1. februar 2023.
 • Krav om Kopinor-avgifta, kr 110, blir først synleg i Studentweb tidleg i februar. Da får du e-post om at du må betale ho.

Logg på Studentweb

5. Få brukarnamn og set passord til UiO sine tenester

Når du har registrert deg med emne, og betalinga av semesteravgifta er registrert på UiO, får du brukarnamn på sms og kan sette passord til UiO sine tenester. Det tek ca. ein dag før brukaren din blir aktiv. Tidlegare studentar sett sjølv passord i passordtjenesten

Når du har fått brukarnamn og sett passord, kan du mellom anna: 

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje