Vil du ta enkeltemne?

Lenke til lista med emne med ledige plassar for hausten vert lagt ut her på ettermiddagen 21. august 2017.

Sjå alle emne ved UiO.

Sjå liste over emne med ledige plassar

Meld deg på emne med ledige plassar innan 1. September.

Har du ikkje søkt om å bli enkeltemnestudent?

Er du registrert med generell studiekompetanse (sjå steg 1) eller har aktiv studierett i realfag frå før, kan du søkje på emne som du er kvalifisert for. Sjå steg 2.

Du kan søkje om å ta enkeltemne på bachelornivå utan å gå på eit studieprogram, viss emnet har ledig plass. 

Søknadsprosessen har fleire steg:

Steg 1: Søk om å bli enkeltemnestudent innan 1. august 2017

Du kan søkje frå 15. juni.

Du må søkje viss du:

 

Last opp dokumentasjon

 • Du må laste opp dokumentasjon i Søknadsweb på at du dekkjer alle opptakskrava.
 • Merk at du må laste opp dokumentasjon sjølv om du har søkt opptak til UiO tidlegare.
 • Vi kan be deg leggje fram originaldokumentasjon. Om du ikkje viser fram originalane på førespurnad, får du avslag på søknaden. Sjå også falske dokument.

Logg på Søknadsweb

Slik gjer du det i Søknadsweb.

 

Steg 2: Meld deg på ledige emne frå 22. august kl. 9

 • Frå 22. august kl. 9 kan du søkje på enkeltemne i Studentweb.
 • Først-til-mølla-prinsippet gjeld, og du får svar med ein gong.
 • Nokre emne har krav til forkunnskapar.

Logg på Studentweb

Slik søkjer du på enkeltemne i Studentweb. Gjer deg godt kjent med rettleiinga før du loggar inn.

Steg 3: Registrer deg og betal semesteravgifta

 • Registrer deg og betal semesteravgifta. Betalingsopplysningane finn du i Studentweb.
 • Fristen er 1. september 2017.
 • Krav om kopiavgifta, kr 50, blir først synleg tidleg i september. Da får du e-post om at du må betale ho. For emne i realfag og informatikk betaler du kopiavgifta samtidig med semesteravgifta.

Logg på Studentweb

Kontakt Knutepunktet

– for spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrava eller anna praktisk

Om enkeltemne

 • Enkeltemne på masternivå
 • Aktiv studierett eller ikkje