English version of this page

Last opp dokumentene til søknaden din

 • Noen programmer har tilleggskrav til dokumentasjon som ikke står oppført her. Se på den aktuelle programsiden for spesifikk informasjon.
 • Du må laste opp scannede kopier av dokumentasjonen din til Søknadsweb, Universitetet i Oslos digitale søknadssystem. 
 • Følg vår veiledning for opplasting av dokumentasjon, og navngi filene slik vi foreslår i tabellene nedenfor.

Denne siden vil oppdateres i september/oktober og januar/februar.

Har du utdanning fra et land med spesielle dokumentasjonskrav?

For noen land har vi spesifikke dokumentasjonskrav. Hvis du ikke finner landet ditt i denne listen kan du scrolle ned til dokumentasjonskrav som gjelder for alle land.

Australia France Italy Tanzania
Cameroon Ghana Nepal The Philippines
Canada Greece Nigeria Ukraine
China India Pakistan United Kingdom
Ethiopia

Iran

Russia USA

Hvis du har fullført utdanning i flere av landene i denne listen sjekker du informasjonen for hvert av disse landene.

Utdanning som må godkjennes av NOKUT

Hvis du har utdanning fra Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Libya, Sierra Leone eller Somalia må du få utdanningen din godkjent av NOKUT før du kan søke opptak ved UiO.

Les mer om UVD-ordningen på NOKUTs sider.

Har du utdanning fra Norge eller et land som ikke står i listen over?

Da gjelder dokumentasjonskravene under for deg.

Høyere utdanning

Type dokument Beskrivelse
Endelig(e) vitnemål for bachelorgraden din

Hvis du har oppnådd en bachelorgrad fra et annet norsk lærested (ikke BI og Bjørknes høyskole), kan du samtykke til at vi kan hente inn resultatene dine, i stedet for at du laster dem opp. Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "eksterne resultater" og at det står registrert at bachelorgrad er oppnådd.

Dersom du ikke har samtykket eller resultatene dine ikke er synlige i Søknadsweb må du laste opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål. Merk at vitnemål er et dokument for oppnådd grad og ikke det samme som karakterutskrift. Hvis du også har en mastergrad laster du opp mastervitnemålet i tillegg til bachelorvitnemålet.

Kall PDF-filen(e) bachelor / master.

Karakterutskrift(er) for bachelorgraden din

Hvis du har utdanning fra et annet norsk lærested (ikke BI og Bjørknes Høyskole), kan du samtykke til at vi kan hente inn resultatene dine, i stedet for at du laster dem opp. Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "eksterne resultater". Merk at det kan ta litt tid fra du samtykker til det dukker opp i «eksterne resultater».

Hvis du ikke har samtykket eller resultatene dine ikke er tilgjengelig i Søknadsweb må du laste opp en scannet kopi av de originale karakterutskriftene dine.

Har du vært på utveksling eller fått eksterne emner innpasset i graden din må du også dokumentere denne utdanningen med offisiell karakterutskrift. Hvis du også har en mastergrad laster du opp karakterutskrift for mastergraden i tillegg til for bachelorgraden.

Kall PDF-filene bachelorutskr / masterutskr.

Dersom du har utdanning fra et av landene med spesielle dokumentasjonskrav, må du sjekke om karakterutskrift skal sendes direkte fra lærestedet.

Emner som fullføres inneværende semester

Fullfører du graden din/relevante emner i søknadssemesteret?

Da må du innen søknadsfristen laste opp:

 • offisiell karakterutskrift over avlagte emner
 • en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig.

Du kan dokumentere at du skal ta emner dette semesteret enten med en skjermdump fra din studentweb, en oversikt over emner med tilhørende eksamensdatoer som du selv lager, eller med en bekreftelse fra ditt lærested. 

Innen ettersendingsfristen må du laste opp:

 • endelig karakterutskrift og vitnemål. Dersom du ikke har fått vitnemål ennå må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på oppnådd grad.

Gjelder bare norske/Nordiske/EU/EØS/Sveitsiske statsborgere og søkere med en permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge.

Kall PDF-filen course-completion

Oversettelser

Hvis språket på vitnemål og karakterutskrifter ikke er engelsk eller et skandinavisk språk laster du opp en offisiell oversettelse fra en autorisert translatør. Merk deg at en kopi av originalversjonen alltid skal følge med oversettelsen.

Kall PDF-filen(e) bachelortransl / mastertransl.

Utdanning fra Universitetet i Oslo

Type dokument Beskrivelse
Endelig vitnemål og karakterutskrift
 • Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon for utdanning fullført eller emner du er oppmeldt til, ved Universitetet i Oslo. Har du vært på utveksling må du dokumentere denne utdanningen med offisiell karakterutskrift. Har du fått eksterne emner innpasset i graden din som ikke ligger i "eksterne resultater" må du laste opp en offisiell karakterutskrift.
 • Du må bestille vitnemål så snart som mulig hvis du tidligere har fullført en grad ved UiO, men ikke har fått vitnemålet ditt ennå. Det gjelder også deg som fullfører en fritt sammensatt bachelorgrad.
 • Du mottar vitnemål automatisk hvis du går på et bachelorprogram og følger anbefalt oppbygging.
 • Sjekk selv i StudentWeb om du er registrert med en bachelorgrad.

Engelskkrav

Type dokument

Beskrivelse
Dokumentasjon på engelskkrav

Engelskkravet kan du dokumentere med vitnemål eller kompetansebevis fra norsk videregående skole, eller en engelsktest.

For informasjon om unntak og tester vi godkjenner se:

TOEFL testresultater må sendes direkte til Universitetet i Oslo fra ETS. Bruk institusjonskode 0756.

Kall PDF-filen vgs / engelsk.

Søker du på et norskspråklig program, trenger du ikke å dokumentere engelskkravet over. Det er nok å dokumentere generell studiekompetanse (GSK). Merk at GSK har et eget engelskkrav.

Videregående skole

Type dokument

Beskrivelse
Dokumentasjon på fullført videregående skole (GSK)

Har du norsk videregående skole kan du selv se i Søknadsweb om du er registrert med GSK (generell studiekompetanse). Er du registrert med GSK trenger du ikke dokumentere dette.

Hvis du ikke er registrert med GSK, og har elektronisk vitnemål fra norsk videregående skole i NVB, kan du samtykke til at vi henter det inn.

Har du ikke elektronisk vitnemål må du laste opp en scannet kopi av ditt originale vitnemål. Se skjermbilde.

Kall PDF-filen vgs.

Generelle dokumenter

Type dokument

Beskrivelse
Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort

Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde.

Kall PDF-filen pass eller idkort.

Dokumentasjon på navneendring (hvis aktuelt)

Navneendring må dokumenteres hvis navnet ditt er skrevet forskjellig i noen av dokumentene.

Kall PDF-filen navneendring

Falske dokumenter

 • Du har sjølv ansvar for at all opplasta dokumentasjon er uforandra og ekte.
 • Villeiande og feil informasjon kan føre til avskjed og tap av studierett, ifylgje § 7 forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
 • Opplasting/innlevering av falske dokument er ulovleg og vil bli rapportert til politiet.
 • Eit tilfeldig utval av studentar vil bli bedt om å levere originaldokumentasjon for sjekk i løpet av første semester.
 • Universitetet i Oslo reserverar oss retten til å kontakte institusjonar, firma, kontaktar og (government agencies) for forklaring og/eller verifisering av opplasta dokument.

Kontakt Knutepunktet

For spørsmål om søknadsprosessen, opptakskrav og andre praktiske spørsmål