English version of this page

Eksportkontroll

Regelverket om eksportkontroll skal bidra til å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Ved UiO har dette konsekvenser for vurderingen av søknader til enkelte master- og ph.d.-program.

Hva innebærer eksportkontroll?

Eksportkontrollen gjelder for land hvor det er begrunnet mistanke eller konkret informasjon om aktivitet knyttet til utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen.

Også overføring av kunnskap er omfattet av regelverket. Formålet er å hindre at utdanningsinstitusjoner utilsiktet bidrar med kunnskap til utvikling eller bruk av masseødeleggelsesvåpen eller leveringssystem for slike våpen.

UiO kan nekte opptak til fagområder som er særlig relevante for utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen.

Hvilke program er omfattet?

Master- og ph.d.-program ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. I noen tilfeller kan også ph.d.-programmene ved Det medisinske og Det odontologiske fakultet være omfattet.

Hvordan foregår vurderingen?

Universitetet i Oslo vil forsøke å tildele tema for masteroppgaven eller ph.d.-avhandlingen som ikke er i strid med eksportkontrolloven. Dersom dette er mulig, kan det gis tilbud om studieplass dersom søkeren er kvalifisert til programmet og når opp i konkurransen.

Dersom det ikke er mulig å finne et godkjent tema, kan opptak til programmet være i strid med norsk lov og søknaden kan bli avslått.

Mer informasjon

Les mer om eksportkontroll på nettsiden til Utenriksdepartementet.

Spørsmål?

Kontakt studieinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 3. nov. 2015 09:26 - Sist endret 7. feb. 2020 16:25