Politiattest

På enkelte studieprogram må nye studenter legge fram politiattest ved opptak. Det står på programsiden under Søknadsfrist og opptak og i opptaksbrevet ditt dersom studieprogrammet har krav om politiattest. 

Hvordan søke om politiattest?

Du finner informasjon om hvordan du søker om politiattest og søknadsskjema på politiets nettsider.

Du søker om politiattest elektronisk. I søknaden til politiet må du legge ved utskrift av opptaksbrevet ditt.

Dersom du har digital postkasse hos Digipost, kan du videresende politiattesten direkte til UiO. Les mer om Digipost.

Når skal politiattesten leveres?

Fristen for å levere politiattest avhenger av om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
  • Hvis du ikke har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest ved semesterstart.

Det kan være flere ukers behandlingstid for å få politiattest. Søk så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass.

Politiattesten du leverer skal ikke være eldre enn tre måneder.

Levere politiattesten digitalt?

Dersom du mottar politiattesten i digital postkasse hos Digipost, skal du videresende den til UiOs digitale postkasse. Slik gjør du det:

  1. Logg inn i Digipost og gå til selve politiattesten. Trykk "Videresend i Digipost" i menyen til høyre på siden.
  2. I mottakerfeltet "Til:" skriver du "Universitetet i Oslo". Velg treffet med organisasjonsnummer 971 035 854.
  3. Nederst til høyre på siden trykker du på den røde knappen "Send dokumentet til 1 mottaker".

Levere politiattesten på papir?

Dersom du mottar politiattesten på papir eller dersom du har digital postkasse hos e-Boks, skal du sende politiattesten i posten eller levere den hos infosenteret på fakultetet ditt. Politiattester skal ikke sendes på e-post.

Enkelte infosentre har sommerstengt, informasjon om dette finner du på nettsiden deres.

Dersom du er usikker på hvilket fakultet studieprogrammet ditt hører til, finner du informasjon om dette under Kontakt oss på programsiden.

Har du levert politiattest tidligere?

Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere.

Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest?

Studenter som ikke leverer politiattest kan miste studieretten til studieprogrammet.

Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

Hva vil stå på politiattesten?

Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere på programsiden og i opptaksbrevet ditt. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis. 

Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. Ved UiO gjelder dette følgende:

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

 

Publisert 30. juni 2014 13:12 - Sist endret 11. juli 2019 09:50