Politiattest

På enkelte studieprogram kommer studentene i kontakt med barn, elever, pasienter eller andre sårbare grupper i løpet av studiet. Disse studentene må levere politiattest til UiO. 

Hvem må levere politiattest?

Det står på programsiden under Søknadsfrist og opptak og i svarbrevet ditt dersom studieprogrammet har krav om politiattest.

Hvordan søke om politiattest?

Du finner informasjon om hvordan du søker om politiattest og søknadsskjema på politiets nettsider.

Du søker om politiattest elektronisk. I søknaden til politiet må du laste opp svarbrevet ditt fra Samordna opptak eller Universitetet i Oslo.

Hvilken politiattest skal du søke om?

I søknaden til politiet skal du først velge kategorien "Studenter". Deretter velger du formål avhengig av hvilket studieprogram du skal begynne på: 

 • Farmasi (krav om to attester): Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester og Student - Farmasi
 • Klinisk ernæring: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lederskap, etikk og samtalepraksis: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Lektorprogrammet: Student - Undervisning i grunnskole og videregående skole
 • Medisin: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Odontologi: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester    
 • Pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning (master): Student -Kommunale helse- og omsorgstjenester    
 • Praktisk-pedagogisk utdanning: Student - Undervisning i grunnskole og videregående skole 
 • Praktisk-teologisk utdanning: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester   
 • Psykologi (profesjon): Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • Spesialpedagogikk (bachelor): Student - Undervisning i grunnskole og videregående skole   
 • Spesialpedagogikk (master): Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester  
 • Spesialistutdanning i odontologi: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Tannpleie: Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Teologi (profesjon): Student - Kommunale helse- og omsorgstjenester

Når skal politiattesten leveres?

Fristen for å levere politiattest avhenger av om den har merknader eller ikke:

 • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
 • Hvis du ikke har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest ved semesterstart.

Levere politiattesten digitalt?

Dersom du har mottatt en digital politiattest, skal du laste den opp i UiOs sikre løsning Nettskjema. Politiattester skal ikke sendes på e-post eller via Digipost.

Du kan tidligst laste opp politiattesten 1. august i høstsemesteret og 1. januar i vårsemesteret. Politiattesten du leverer skal ikke være eldre enn tre måneder.

Det er viktig at du følger oppskriften under, slik at attestens digitale sikkerhetstrekk er intakt i hele prosessen. Slik gjør du det:

 1. Last ned den digitale politiattesten og lagre den på datamaskinen din.
 2. Gå til Nettskjema og logg inn med UiO-brukernavn og passord.
 3. Fyll inn opplysningene og last opp den samme filen som du lagret i punkt 1. 

Lever politiattest (bokmål) Lever politiattest (nynorsk)

Levere politiattesten på papir?

Dersom du ikke kan laste opp politiattesten digitalt, kan du sende den i posten til Universitetet i Oslo, Seksjon for opptak, Postboks 1083 Blindern, 0316 Oslo.

Har du levert politiattest tidligere?

Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere.

Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest?

Studenter som ikke leverer politiattest kan miste studieretten til studieprogrammet.

Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

Hva gjør du hvis du har mottatt feil politiattest?

Dersom du har fått feil politiattest fra politiet, må du sende inn en klage. Informasjon om hvordan du går frem står på side 2 i politiattesten du har mottatt. Når du har fått den nye politiattesten laster du den opp i Nettskjema.

Hvordan vet du at attesten er registrert ved UiO?

Fra du leverer politiattesten i nettskjemaet kan det ta noe tid før den er registrert ved UiO. Hvis du allerede har levert attesten i nettskjema, trenger du bare å levere på nytt dersom du mottar en e-post om det. 

Når politiattesten er registrert ved UiO, vil du kunne se en tekst om dette på startsiden i Studentweb.

Spørsmål?

Ta kontakt med studentinfosenteret på fakultetet ditt dersom du:

 • trenger ny bekreftelse på studieplass for å søke politiattest
 • har spørsmål om frister

Ta kontakt med Knutepunktet hvis du har spørsmål om å levere politiattesten.

 

Publisert 30. juni 2014 13:12 - Sist endret 14. des. 2021 12:04