Politiattest

På enkelte studieprogram må nye studenter legge fram politiattest ved opptak. Det står på programsiden under Søknadsfrist og opptak og i svarbrevet ditt dersom studieprogrammet har krav om politiattest.

Hvordan søke om politiattest?

Du finner informasjon om hvordan du søker om politiattest og søknadsskjema på politiets nettsider.

Du søker om politiattest elektronisk. I søknaden til politiet må du laste opp svarbrevet ditt fra Samordna opptak eller Universitetet i Oslo.

Når skal politiattesten leveres?

Fristen for å levere politiattest avhenger av om den har merknader eller ikke:

  • Hvis du har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
  • Hvis du ikke har merknad på politiattesten: så raskt som mulig og senest ved semesterstart.

Det kan være flere ukers behandlingstid for å få politiattest. Søk så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass.

Politiattesten du leverer skal ikke være eldre enn tre måneder.

Levere politiattesten digitalt?

Dersom du har mottatt en digital politiattest, skal du laste den opp i UiOs sikre løsning Nettskjema. Politiattester skal ikke sendes på e-post eller via Digipost. Du kan tidligst laste opp politiattesten 1. august i høstsemesteret og 1. januar i vårsemesteret.

Det er viktig at du følger oppskriften under, slik at attestens digitale sikkerhetstrekk er intakt i hele prosessen. Slik gjør du det:

  1. Last ned den digitale politiattesten og lagre den på datamaskinen din.
  2. Gå til Nettskjema og logg inn med UiO-brukernavn og passord.
  3. Fyll inn opplysningene og last opp den samme filen som du lagret i punkt 1. 

Lever politiattest (bokmål) Lever politiattest (nynorsk)

Levere politiattesten på papir?

Dersom du ikke kan laste opp politiattesten digitalt, kan du sende den i posten til Universitetet i Oslo, Seksjon for opptak, Postboks 1083 Blindern 0316 Oslo.

Har du levert politiattest tidligere?

Du skal levere ny politiattest når du får nytt opptak til et studieprogram, selv om du har levert politiattest tidligere.

Hva skjer dersom du ikke leverer politiattest?

Studenter som ikke leverer politiattest kan miste studieretten til studieprogrammet.

Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. Det er heller ikke mulig å få vitnemål for fullført utdanning.

Hva vil stå på politiattesten?

Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere på programsiden og i opptaksbrevet ditt. Hvilken attest du skal levere henger sammen med hvor du skal ha praksis. 

Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. Ved UiO gjelder dette følgende:

I søknaden til politiet skal du velge formål avhengig av hva politiattesten skal dekke:

  • politiregisterloven § 39: velg "studenter" og "opptak - generell"
  • helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4: velg "studenter" og "opptak - kommunale helse- og omsorgstjenester"
  • helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og legemiddelloven § 30a: velg "studenter" og opptak - kommunale helse- og omsorgstjenester" og skriv deretter merknad "farmasi (to attester)"

Hva gjør du hvis du har mottatt feil politiattest?

Dersom du har fått feil politiattest fra politiet, må du sende inn en klage. Informasjon om hvordan du går frem står på side 2 i politiattesten du har mottatt. Når du har fått den nye politiattesten laster du den opp i Nettskjema.

Hvorfor er det krav om å levere politiattest?

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

Spørsmål?

Ta kontakt med studentinfosenteret på fakultetet ditt dersom du:

  • trenger ny bekreftelse på studieplass for å søke politiattest
  • har spørsmål om frister

Ta kontakt med Knutepunktet hvis du har spørsmål om å levere politiattesten.

 

Publisert 30. juni 2014 13:12 - Sist endret 10. des. 2020 13:14