Kulturutvalget inviterer til debatt: "Lider vi av feilutdanning?" Onsdag 9.april kl.19.

Kulturutvalget inviterer til debatt: "Lider vi av feilutdanning?"

Sted: Betong, Chateau Neuf. Onsdag 9.april kl.19.

Panel:
Mimir Kristjansson, redaktør Manifest tidsskrift; Jon Hustad, journalist i Dag og Tid; Odd Einar Dørum, Venstre; Fanny Duckert, dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige institutt - UiO; Svein Oppegaard, direktør i NHO

I dag tar flere enn noensinne høyere utdanning i Norge. Dette blir ofte ansett for å være et udelt gode. I globaliseringens tidsalder er en velutdannet befolkning en forutsetning for fortsatt konkurransedyktighet, for at vi skal ha noe å leve av etter oljen.
Dannelsen en universitetsutdanning gir har en verdi for den enkelte student og samfunnet som helhet som ikke kan måles i penger. Eller?
Hvilken effekt har utdanning på produktivitet og innovasjon i et samfunn? Er norsk økonomibedre tjent med en situasjon hvor flere tok fagbrev, mer yrkesrettede utdannelser eller begynte å jobbe istedenfor å ta utdannelse de ikke vil få bruk for i arbeidslivet? Innebærer fokuset på dannelse en urettferdig nedvurdering av fagutdanninger?

 

Vel møtt!

Publisert 3. apr. 2014 10:10