Valg av studentrepresentanter til instituttstyret på IKOS

Har du lyst til å være med og influere din og andre medstudenters hverdag? I november er det igjen tid for å velge nye studentrepresentanter til instituttstyret ved IKOS. Vi i valgstyret oppfordrer herved studenter ved IKOS til å melde sitt kandidatur til instituttets øverste styringsorgan. Det skal velges to faste representanter og to vararepresentanter for 2018. Styret er instituttets øverste styringsorgan, og studentene har gjennom sine representanter en viktig stemme og innflytelse i de beslutninger som tas. Se instituttstyrets nettsider: http://www.hf.uio.no/ikos/om/organisasjon/styret/

 

Som styrerepresentant vil  få med deg mange nyttige erfaringer og interessante utfordringer, som er vel verdt å ta med seg ut i yrkeslivet etter endte studier. Engasjementet er lønnet.

Forslag på kandidater meldes til valgstyre@ikos.uio.no så snart som mulig, og senest 1. november kl. 15:00. Forslag må inneholde fullt navn, epostadresse og telefonnummer til kandidatene. Spørsmål om valget kan sendes samme sted.

 

Tidsplanen for høstens valg er som følger:

- Forslag på nye kandidater må være valgstyret i hende senest 1. november kl.15:00.

- Valget avholdes elektronisk 16. - 22. november.

- Resultatet kunngjøres 23. november.

 

For å kunne stille til valg som student må man være semesterregistrert ved instituttet.

Du kan lese mer om stemmerett og valgbarhet  i valgreglementet for UiO: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html

Publisert 24. okt. 2017 16:23 - Sist endret 24. okt. 2017 16:23