Nepal

Kjersti Johannessen var student på AAS-programmet, studieretning Sør-Asia. Hun har følgende å fortelle fra Nepal.

Gutt, bjelle og hund ved tempelet i landsbyen Bungamati

Som deltaker ved UiOs Internasjonalt prosjektsemester var jeg seks måneder ved ambassaden i Katmandu fra august 2006. Nepal var inne i en veldig interessant politisk fase denne høsten, noe som gjorde oppholdet til en ekstra lærerik og spennende opplevelse. Mine arbeidsoppgaver inkluderte oppfølging av norske bistandsprosjekt, med spesiell vekt på involvering av kvinner i fredsprosessen, som er relatert til temaet for min masteroppgave. Jeg hadde også andre oppgaver, blant annet innen kultur og informasjonsarbeid.

Ambassaden tok meg i mot på aller beste måte og jeg følte meg som en inkludert og verdsatt medarbeider fra start til slutt. Ikke minst var det positivt at jeg fikk anledning til å delta på to feltreiser, som ga meg et bredere innblikk i landet og den nepalske kulturen. På disse reisene benyttet jeg anledningen til å samle informasjon til rapporten jeg skrev under oppholdet, hvor temaet var virkemidler for konfliktsensitiv bistand.

Oppfølgingen fra universitetet var stort sett god. Allikevel var det tydelig at opplegget var i startfasen, og spesielt kunne retningslinjene for rapportskrivingen ha vært klarere. Det var i tillegg lagt opp til for kort tid til å skrive rapporten. Men jeg ble møtt med stor velvillighet og fleksibilitet fra instituttets side, som jeg oppfattet som lydhøre for studentenes tilbakemeldinger.

Den siste tiden av oppholdet i Nepal benyttet jeg til å samle informasjon til masteroppgaven min. Å ha opparbeidet seg kunnskap gjennom et halvt års arbeid i landet var et godt utgangspunkt. Problemstillingen min, som jeg ønsket skulle være aktuell og samtidig relevant for fremtidig arbeid, ble utformet på bakgrunn av mine opplevelser i Nepal. Det var også nyttig å kunne benytte seg av ambassadens kontakter, slik at jeg kunne utføre et effektivt og konsentert feltarbeid.

Totalt sett var Internasjonalt prosjektsemester en svært positiv opplevelse for meg. Å få arbeide med praktiske oppgaver i en setting som er relevant for oppgaveskrivingen var en fin erfaring. At jeg i tillegg hadde flotte naturopplevelser i et helt fantastisk land, mye moro og ble kjent med mange nye mennesker var en ekstra bonus. På bakgrunn av oppholdet i Katmandu kunne jeg reise hjem til et engasjement ved seksjon for fred og forsoning i Utenriksdepartementet.

Det er gledelig at Universitetet i Oslo har fått til dette studietilbudet, som gir studenter anledning til å bruke akademisk lærdom i praktiske oppgaver. Uten å nøle vil jeg anbefale opplegget for alle som måtte være interessert.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00