De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Offentlig forvaltning

Utdanning, skoleverk

Media, kommunikasjon, forlag, PR

Fivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, NGOer

Næringslivet

Publisert 4. juli 2018 13:10 - Sist endret 7. feb. 2020 16:34