Studieretningen er nedlagt

Afrika sør for Sahara (studieretning)

Det tas ikke opp nye studenter på studieretningen fra høsten 2009.

Studieretningen hører til programmet

Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?