Velkommen til Midtøsten-studier med arabisk! (Dag 2)

Få viktig informasjon om studiene og bli kjent med dine forelesere og medstudenter på arabisk!

9:15-10:00: Viktig informasjonsmøte om studiene v/studiekonsulent, Dragana Grulovic

10:00-10:15: Pause

10:15-11:00: Forventningsavklaring

11:00-11:15: Pause

11:15-12:00: Språkaktiviteter i regi av språklektorene

Publisert 8. juni 2022 09:47 - Sist endret 8. juni 2022 09:50