Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av 180 studiepoeng som på studieretningen Midtøsten-studier med hebraisk fordeler seg slik:

 • fordypning i hebraisk, 80 studiepoeng
 • områdekunnskap, 40 studiepoeng
 • støttegruppe i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Programmet tilbyr en egen variant av Exfac, EXFAC03-MESA

Anbefalt studieløp

6. semester MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier

Emner i kultur-/samfunnsfag

5. semester Emner i et kultur-/samfunnsfag EXPHIL03 – Examen philosophicum/EXFAC03-MESA
4. semester HEB2110 – Hebraisk 3+4 (nedlagt) Eksamen ved UiO Emner i områdekunnskap
3. semester Undervisningen i HEB2110 – Hebraisk 3+4 (nedlagt) begynner i Israel og fortsetter ved UiO i 4. semester. Endelig eksamen avlegges ved UiO i 4. semester.
2. semester HEB1120 – Hebraisk 2 (nedlagt) EXPHIL03 – Examen philosophicum/EXFAC03-MESA
1. semester HEB1110 – Hebraisk 1 (nedlagt) MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Fordypning i hebraisk

Fordypningsgruppen på 80 studiepoeng i hebraisk omfatter et obligatorisk semesterlangt opphold ved et lærested i Israel.

Områdekunnskap

Kulturfag eller samfunnsfag

Støttefaget i kultur eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge mellom følgende 40-grupper:

Merk at du ikke kan sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i 40-gruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Ønsker du veiledning i valg av 40-gruppe? Kontakt programkonsulenten.

Alternativt studieløp med to språk

1) Det er mulig å ta to språk innenfor denne studieretningen. Det andre språket (ved siden av hebraisk) erstatter 40-gruppen i kultur/-samfunnsfag.

 • 80 studiepoeng hebraisk
 • 40 studiepoeng tyrkisk
 • 40 studiepoeng områdekunnskap
 • 20 studiepoeng exphil og exfac

2) Det kan også søkes om å få kombinere to språk med en 40-gruppe i kultur-/samfunnsfag.  Det andre språket (ved siden av hebraisk) erstatter 40-gruppen i områdekunnskap. 40-gruppen i kultur-/samfunnsfag må da være fra et spesielt relevant fag og kan bare godkjennes av faglærer og programleder.

 • 80 studiepoeng hebraisk
 • 40 studiepoeng tyrkisk
 • 40 studiepoeng i kultur-/samfunnsfag
 • 20 studiepoeng exphil og exfac

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2017 13:19