Hvorfor velge denne retningen?

Asia er fremtiden. India er en av gigantene. Innen 2030 er det verdens mest folkerike land og innen 2050 er det verdens tredje største økonomi. India er også en gammel og kompleks sivilisasjon – yoga, kaste, hellige kuer, guruer, ikkevold, Taj Mahal. Gjennom India-studier med hindi får du andre briller å se verden med.

Hindi er Indias offisielle språk i det flerspråklige India og forstås godt i Pakistan og Nepal. Hindi er språket i den berømte indiske filmindustrien Bollywood, og i en unik litterær verden. Med hindi kan du snakke med en milliard mennesker.

I fjerde semester reiser du til Varanasi. Varanasi er Indias helligste by, og et opphold her gir et unikt innblikk i religion og hverdagsliv. Hindi gir deg en innfallsport til å forstå hva vanlige indere er opptatt av, hvordan de ser verden, deres dagligliv og forventninger, deres humor, og religiøse liv.

I tillegg til hindi lærer du om hvordan verdens største demokrati fungerer og hvordan landet skal takle utfordringene det står overfor, som fattigdom og forurensning. India-studier med hindi utruster deg med viktige nye perspektiver på mer generelle debatter og problemstillinger – utvikling, religiøs konflikt, demokratisk utvikling, multikulturalisme, samfunnenes teknologifisering. Du lærer om hvordan hinduismen har utviklet seg over årtusener, fra enkle offerritualer til en omfattende religiøs verden; om de hellige bøkene, om hvordan hinduisme, islam og kristendom påvirker hverandre, om gudene, om tradisjonene, om ritualene.

Med en bachelor i India-studier med hindi får du en språklig, kulturell og akademisk kompetanse som ruster deg til å jobbe i norske eller internasjonale selskaper og organisasjoner som arbeider i eller med India.

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 10:38