De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for bachelorkandidater fra HF. Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningene og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Kulturlivet

Utdanning/skoleverk

Offentlig forvaltning

Kommunikasjon, forlag, media, PR

Næringslivet

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2014

Publisert 23. nov. 2017 15:49 - Sist endret 7. feb. 2020 16:34