Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i hindi, 80 studiepoeng
  • Områdekunnskap om India, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Støttefag, 40 studiepoeng
  • Exphil og Exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

Tabellen nedenfor er en anbefalt struktur for studieløpet.

6. semester

HIN3010 – Hindi E

SAS3000 - India Studies Bachelor Essay

Emne fra støttefag

5. semester

HIN2010 – Hindi D

Emne fra støttefag Emne fra støttefag
4. semester

HIN2010 – Hindi D (obligatorisk opphold i India)

3. semester

HIN1030 – Hindi C

REL2220 - Hinduismen

Emne fra støttefag
2. semester

HIN1020 – Hindi B

SAS2504 – Politisk kultur i India

EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier
1. semester

HIN1010 – Hindi A

SAS1500 – Multikulturalisme på indisk

EXPHIL03 - Examen philosophicum

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i hindi

Fagfordypningen på 80 studiepoeng bygger du opp med emner i hindi. Alle emnene i fordypningen er obligatoriske. Du kan lese mer om emnene i fordypningen i oversikten under:

Områdekunnskap om India

Støttefag (40-gruppe)

Støttefaget er en emnegruppe på 40 studiepoeng som skal sikre faglig bredde i bachelorgraden. Du kan velge mellom følgende 40-grupper:

Merk at du ikke kan sette sammen din egen støttegruppe, men må forholde seg til de obligatoriske og valgfrie emner som allerede finnes i støttegruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Ønsker du veiledning i valg av støttegruppe? Kontakt studiekonsulenten

Exphil og Exfac

  • Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden. Ex.phil. tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 - Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E, for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive norsk.  Vi anbefaler ex.fac.-varianten EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. Du kan bare ha én ex.fac.-variant i bachelorgraden, så dersom du har ex.fac. fra før, kan du søke om å få den innpasset i graden. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 10:33