Studieretningen er nedlagt

India områdestudier (studieretning)

India er ikke bare et land, men en hel verdensdel: Hvert sjette menneske bor i India. De religiøse, politiske og kulturelle variasjonene er store. De kulturelle røttene går tilbake til vedisk tid, noen tusen år før vår tidsregning, og er betydelig mer levende i dagens India enn f.eks. antikken er hos oss.

Studieretningen hører til programmet

Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)