Hvorfor velge denne retningen?

Ønsker du å forstå hva som er bakgrunnen for dagens politiske situasjon i Tyrkia og Midtøsten? Vil du ha direkte tilgang på nyheter og sosiale medier på tyrkisk? Ønsker du å lese nobelprisvinneren Orhan Pamuks romaner i original? Midtøstenstudier med tyrkisk gir deg forståelse for et spennende historisk og politisk område, og en rik litterær tradisjon.

På studieretningen Midtøsten-studier med tyrkisk konsentrerer du deg om moderne tyrkisk språk og litteratur. Et semester i Tyrkia er en obligatorisk del av studiet.

Tyrkiske språk tales over et stort område fra Egeerhavet i vest til Sibir i øst og har sin opprinnelse i Sentral-Asia. Selv om studiet er konsentrert om Tyrkia-tyrkisk, gir det deg en innfallsvinkel til studiet av tyrkiske språk i f.eks. Sentral-Asia, et område som får stadig større internasjonal aktualitet som økonomisk satsingsområde.

Du lærer et logisk oppbygd språk som ikke ligner på noen av de europeiske språkene, og som du må lære å “tenke baklengs” for å snakke. Du må ha sans for grammatikk og språkanalyse for å lære språket, og fordi ordforrådet er helt nytt for deg, må du være flink til å lære gloser.

Du får kunnskap om et land i rivende økonomisk og kulturell utvikling, som har ett ben i Asia og ett i Europa, og hvor motsetningene mellom øst og vest, mellom islam og sekularisme og mellom tradisjon og nyskapning kan studeres som i et laboratorium.

Du kommer inn i en litteratur som er sterkt preget dels av en lang tradisjon fra den tiden da tyrkerne regjerte over store deler av Balkan og Midtøsten, dels av en sterk vilje til å bryte med denne tradisjonen og bli et vestlig land.

Selv om Tyrkia i dag offisielt er et europeisk land, har den tradisjonelle kulturen en sterk forankring i Midtøsten. Studiet har en tverrfaglig profil og du vil også studere et kultur- eller samfunnsfag som en del av graden. Denne delen av utdannelsen vil gi deg metodiske redskaper for å analysere aspekter av Midtøstens samfunn og kultur.

 

Publisert 5. des. 2019 13:09 - Sist endret 15. jan. 2020 11:08