Hvorfor velge denne retningen?

Ønsker du å lese nobelprisvinneren Orhan Pamuks romaner i original? Har du lyst til snakke med dine tyrkiske naboer og grønnsakhandleren på hjørnet på deres eget språk?

Under studieretningen Midtøsten-studier med tyrkisk konsentrerer du deg om moderne tyrkisk språk og litteratur.

Du får kunnskap om et land i rivende økonomisk og kulturell utvikling, som har ett ben i Asia og ett i Europa, og hvor motsetningene mellom øst og vest, mellom islam og sekularisme og mellom tradisjon og nyskapning kan studeres som i et laboratorium.

Du lærer et logisk oppbygd språk som ikke ligner på noe av de europeiske språkene, og som du må lære å “tenke baklengs” for å snakke.

Nettopp fordi tyrkisk er så forskjellig fra europeiske språk, møter du stadig spennende utfordringer. Du må ha sans for grammatikk og språkanalyse for å lære språket, og fordi ordforrådet er helt nytt for deg, må du være flink til å lære gloser.

Du kommer inn i en litteratur som er sterkt preget dels av en lang tradisjon fra den tiden da tyrkerne regjerte over store deler av Balkan og Midtøsten, dels av en sterk vilje til å bryte med denne tradisjonen og bli et vestlig land.

Tyrkiske språk tales over et stort område fra Egeerhavet i vest til Sibir i øst og har sin opprinnelse i Sentral-Asia. Selv om tyrkiskstudiet er konsentrert om tyrkisken i Tyrkia, gir det deg en innfallsvinkel til studiet av tyrkiske språk i f.eks. Sentral-Asia, et område som får stadig større internasjonal aktualitet som økonomisk satsingsområde.

Et opphold på to måneder i Tyrkia er en obligatorisk del av studiet.

Selv om Tyrkia i dag offisielt er et europeisk land, har den tradisjonelle kulturen en sterk forankring i Midtøsten. Kombinasjonen av språk- og litteraturstudier med studiet av område- og kulturemnene gir studiet ditt dybde.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. sep. 2019 13:57