Dette programmet er erstattet av Klassiske språk (bachelor).

Klassiske språk (studieretning)

Hvordan kan språklyd ha litterær betydning i gresk eller romersk diktning? Hva tenkte Aristoteles og Seneca om det gode livet? Hvilket lys kaster romersk historiografi på årsakene til Romerrikets fall? Hvilken rolle spilte gudsdyrkelsen i antikkens samfunn? Dette er noen temaer knyttet til klassiske språk og antikkens kultur som moderne forskningsfelt.

Studieretningen hører til programmet

Antikk kultur og klassiske språk (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?