Midler til reisestøtte og faglige arrangementer for masterstudenter

Mastestudenter på IFIKK som skal foreta reiser av faglig relevans for det en skal fordype seg i på master, kan søke programmet om økonomisk støtte til dekning av utgifter i forbindelse med reisen.

I tillegg har instituttet midler som kan brukes til faglige tiltak for masterstudenter, som ekskursjoner eller seminarer.

Søknadsfristen er 1. oktober.

Les mer om midlene og hvordan du søker

Publisert 17. sep. 2015 09:37