Frist for å søke faglig-sosiale eller faglige midler V15: 1. mars

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk lyser ut midler til faglig-sosiale og faglige tiltak for bachelor- og masterstudenter våren 2015. Søknadsfrist 1. mars.

Les mer om hvordan søke og hva vi gir støtte til.

Publisert 20. jan. 2015 14:27