Selskapet i antikkens filosofi inviterer til lesegruppe i gresk

Våren 2015 fortsetter gruppen å lese Platons Symposium og er nå midt i Aristofanes' tale. Nivået passer for masterstudenter og oppover. Interessert?

Meld deg på til Franco Trivigno, franco.trivigno@ifikk.uio.no

Møt opp fredager 15.15-16.45 i GM 467.

Publisert 13. feb. 2015 09:33