Studiekonsulentens treffetid utgår tirsdag 14. mars

Studiekonsulentens treffetid utgår tirsdag 14. mars. Spørsmål? Send meg en e-post: m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no.

Spørsmål om obligatorisk aktivitet eller eksamen? Send en e-post til eksamenskonsulenten.

Publisert 10. mars 2017 13:33 - Sist endret 10. mars 2017 13:33