Treffetiden 5. og 12. mai flyttes pga kurs/møter

Studiekonsulentens treffetid tirsdag 5. og 12. mai kl 13-15 blir flyttet til henholdsvis torsdasg 7. mai kl 12-14 og onsdag 13. mai kl 13-15 pga kolliderende møter/kurs. Ta kontakt på epost dersom disse tidsrommene ikke passer og du trenger veiledning.

Publisert 5. mai 2015 08:46