Siste beskjeder

Publisert 11. nov. 2019 12:48

[For English, please see below.]

Til studenter ved HF,

Valg av representanter for deres valgkrets til fakultetsstyret 2020 er nå åpnet, valget gjennomføres i eValg https://valg-pilot.uio.no/ . Valget er åpent fram til fredag 15. november kl. 12.00.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Godt valg!

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF

-------------------

To the students at HF,

The election to the Faculty Board for representatives for your constituency for 2020 is now open, please log in and...

Publisert 5. nov. 2019 11:33

(English version below)

Til studentene ved HF,

Valg til fakultetsstyret holdes mandag 11. november kl. 08.00 - fredag 15. november kl. 12.00.

Det skal velges tre representanter og tre vararepresentanter for studentene til fakultetsstyret 2020.

Etter nominasjonsrunden stiller til sammen 6 kandidater til valg. Finn din kandidat og les mer om valget her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/

Logg inn i valgportalen https://valg-pilot.uio.no/ for å stemme.

 

-------

To students at HF,

The Faculty Board elections are held between Monday November 11th at 08:00 and Friday November 15th at 12:00 (noon).

Three student representatives and three substitutes to the Faculty Board in 2020 must be elected, from a p...

Publisert 7. okt. 2019 14:15

Kjære studenter og midlertidig ansatte ved HF!

I høst er det valg til fakultetsstyret for deres valgkretser (https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/ ).

Dere vil få rikelig med informasjon om valgene når det nærmer seg, men i første omgang om nominasjonsfristen 21. oktober: Har du noen gode forslag til kandidater som kan være med og styre HF-skuta det neste året? Er du selv et styrerepresentant-emne? Ta gjerne kontakt med en representant i valgstyret for en uforpliktende prat om ideene dine, eller dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinformasjon til valgstyret finner du her: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/valgstyre.html

Har du et forslag klart? Forslag til kandidater sendes va...

Publisert 4. feb. 2019 13:02

Som et ledd i arbeidet fram mot en ny strategi for Universitetet i Oslo arrangeres det en rekke åpne møter der viktige strategiske temaer belyses på ulike måter.

Mandag 11. februar arrangeres det første av disse møtene med temaet «Kobling av forskning og utdanning».

Tid: 08:15-10.00 (servering fra 08:00)

Sted: Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes hus

 

Alle ansatte og studenter ønskes velkomne til å bli med å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning:

- Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger?

- Hva er utfordringene, hva er gevinstene?

- Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer?

Møt opp og vær med å stake ut kursen for UiO framover!

For detaljert program, se...

Publisert 26. nov. 2018 10:56

Fakultetsstyrevalget er i gang! / The election to the Faculty Board is open!

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Valg av fakultetsstyre på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 30. november kl. 14.00.

For å avgi stemme logg inn i UiOs elektroniske valgløsning med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/ 

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/index.html

Ved eventuelle spørsmål kontakt valgstyret på valgstyre@hf.uio.no .

Vennlig hilsen

Inger-Johanne Ullern

Valgsekretariatet HF...

Publisert 1. nov. 2018 08:47

(for English, please see below)

Til alle ansatte og studenter ved HF,

I høst er det også valg til fakultetsstyret ved HF for perioden 2019-2022. Frist for å foreslå kandidater er mandag 5. november kl. 14.00.

Det er fire valgkretser ved fakultetet:

(1) fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 2 representanter (2 vara)

(2) midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - 1 representant (2 vara)

(3) teknisk og administrativt ansatte - 1 representant (2 vara)

(4) studentene - 3 representanter (3 vara)

Forslagsstillere må ha stemmerett for fakultetsstyrevalget og i den aktuelle valgkretsen.

Les mer om valget og forslag på kandidater på nettsidene for fakultetsstyrevalget: https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/...

Publisert 29. okt. 2018 15:06

[For English, please see below.]

Til ansatte og studenter ved HF,

Den elektroniske valgløsningen for valg av dekan på HF for perioden 2019-2022 er nå åpnet. Valget er åpent fram til fredag 2. november kl. 14.00.

Logg inn i valgløsningen her med UiO-brukernavn og passord: https://valg.uio.no/

Valget er satt opp som et preferansevalg fordi det er standard valgløsning ved UiO. Det er kun to kandidater og opptellingen vil imidlertid skje som flertallsvalg, jf valgreglementet § 26.3., se også § 26.1. Det er derfor ikke nødvendig å rangere kandidatene når stemme avgis. Stemmene vil bli talt opp etter første preferanse.

For mer informasjon om kandidatene og valget, se https://www.hf.uio.no/om/organisasjon/valg/dekanvalg/index.html

Ved e...

Publisert 16. okt. 2018 08:44

Til ansatte og studenter ved HF / staff and students at HF,

Velkommen til debattmøte med dekankandidatene Arne Bugge Amundsen og Frode Helland 18. oktober kl. 14.15: https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/2018/valgdebatt-2018.html !

Welcome to the election debate between the candidates for Dean, Arne Bugge Amundsen and Frode Helland 18 October at 14.15: https://www.hf.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/election-debate-2018.html !

På vegne av valgstyret,

Inger-Johanne Ullern

Seniorrådgiver

Det humanistiske fakultet, UiO

www.hf.uio.no

Publisert 8. okt. 2018 12:23

Kjære nye studenter på årsenheten i antikkens kultur,


vi som underviser ønsker å gi så godt tilbud som mulig til våre studenter. Derfor vil vi invitere til en samling hvor vi kan få vite mer om dere og dere kan få informasjon fra oss. Vi vil informere om emnetilbudet vårt våren 2019, og vi kan svare på spørsmål dere har om dette eller andre ting. 

Samlingen finner sted fredag 12.oktober kl. 14.15 i seminarrom 144 i Georg Morgenstiernes hus, det vil si rett etter forelesningen i ANT1100. Vi serverer kake (hjemmelaget!) 

Fint om du kan tenke over din motivasjon for å begynne på studiet, dine forventninger/planer og i hvilken grad disse har blitt møtt. Tenk gjerne også gjennom om det er noen spesielle spørsmål du ønsker å få svar på.


Hjertelig velkommen,
Pål Gilbert (GRE1101), Vibeke Roggen (LAT1101), Mathilde Skoie (ANT1100 og RETKLA), Silvio Bär (fagleder)

Publisert 17. sep. 2018 15:20

I sammenheng med UiOs karriereuke organiseres det en karrierelunsj for alle studenter i klassiske språk og antikkens kultur (årsenhet) onsdag den 19. september, kl.12:15-14:00, i Georg Morgenstiernes hus, 1. etasje, rom 141. Vi har invitert tidligere latin- og greskstudenter som nå jobber i ulike profesjoner både i det offentlige og i privat næringsliv, som kommer for å fortelle om jobbmulighetene som finnes for folk med bakgrunn i klassiske fag. Det blir annleding til å stille spørsmål og diskutere med våre gjester.

Alle studenter på alle nivåer er invitert og oppfordres til å delta (ingen påmelding påkrevd). Vi vil særlig oppmuntre alle våre nye studenter til å bli med - det er viktig å få innspill om jobbmuligheter så tidlig som mulig, og det blir en god anledning til å treffe andre medstudenter og flere fagfolk.

Det serveres kaffe, te, vann og kjeks, og dere kan ta med matpakke om dere ønsker det.

Arrangementet organiseres av Silvio Bär...

Publisert 13. apr. 2018 14:42

Vi ser etter en studentassistent som vil hjelpe oss med å lage den første digitale utgaven av latinske tekster fra den fascistiske perioden i Italia (transkripsjon av tekstene, XML TEI koding, forskningsstøtte). Gode latinkunnskaper er nødvendig, og erfaring med digitale utgaver er en fordel. OBS: Kun studenter uten fullført mastergrad kan søke på stillingen. Assistenten vil være en del av det internasjonale prosjektet "Anchoring Fascism". Mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets nettside. Tidsperiode: i utgangspunktet mai-desember 2018, kanskje med forlengelse til januar eller februar 2019.

Hvis du har lyst til å jobbe som studentassistent, sende en kort søknad med CV og motivasjonsbrevet på e-post til Han Lamers (han.lamers@ifikk.uio.no). Søknadsfrist: 27. april. Ta gjerne kontakt med Han Lamers om du har spørsmål!

Publisert 20. nov. 2017 14:23

Vi som underviser ønsker å gi så godt tilbud som mulig til våre studenter. Derfor vil vi invitere til en samling hvor vi kan få vite mer om dere og dere kan få informasjon fra oss. Vi vil informere om emnetilbudet vårt våren 2018, og vi kan svare på spørsmål dere har om dette eller andre ting.

Samlingen finner sted fredag 1. desember kl. 14 i rom 152 GM, det vil si rett etter forelesningen i ANT1100. Vi serverer kake (hjemmelaget!) og klementiner.

Hvis du ønsker å delta på samlingen, er det fint om du gir beskjed til studiekonsulenten: m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no.

Publisert 17. nov. 2017 12:27

HFs studenter har 3 av 11 representanter i fakultetsstyret. Valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret 2018 holdes mandag 20. - fredag24. november kl. 12.00.

Kandidatene for studentene finner du sammen med annen informasjon om valget her: Fakultetsstyrevalg ved HF

. For å kunne stemme må du være semesterregistrert ved HF. Ta kontakt med valgsekretariatet ved Inger-Johanne Ullern ved HF hvis du trenger veiledning.

Publisert 13. nov. 2017 15:03

Lurer du på hva du kan bli med en utdanning innenfor antikk kultur / klassiske språk? Da bør du bli med på vår karrieredag for antikk- og klassiskstudenter. Her vil to av våre tidligere studenter komme og fortelle om jobben sin og om hvordan de har nytte av utdanningen sin i jobben - blant annet. Det blir også mulighet til å stille spørsmål.

Arrangementet finner sted fredag 17. november kl. 9.00 i møterom 652, Georg Morgenstiernes hus.

Vi serverer boller og kaffe!

Har du lyst til å delta, send en e-post til studiekonsulent Mari Hertzenberg (m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no) senest onsdag 15. november .

Publisert 25. sep. 2017 13:44

Akademiet for yngre forskere inviterer til Forskernatt der målet er å gi unge mennesker innblikk i verdien av kunnskap, hva det vil si å være en forsker og inspirere unge til en fremtidig forskerkarriere.

Arrangementet finner sted fredag 29.09.2017, kl. 19:00 – 23:00. Les mer.

Interesserte bes melde fra på forhånd til pal.pettersen@dnva.no

Publisert 20. sep. 2017 13:24

Har du lyst til å tilbringe et helt eller halvt semester ved et norsk institutt i Athen og/eller Roma? La ikke anledningen gå fra deg!

Våren 2018 arrangerer IFIKK følgende antikk-emner med undervisning i Athen/Roma:

Vi inviterer til informasjonsmøte 6. oktober kl. 14.15 i rom 113 Georg Morgenstiernes hus. Les mer om informasjonsmøtet her.

Vel møtt!

Publisert 7. sep. 2017 15:29

Kom på besøk 26. september eller 30. oktober mellom klokken 10.00 og 14.00 og ta en prøveeksamen.

Silurveien 2 er UiOs digitale eksamenslokale.

Nå kan du komme på besøk for å kikke på lokalene og eller for å ta en demoeksamen.

Det vil være folk tilstede slik at det vil være mulig å stille spørsmål.

Åpent hus i Silurveien 2  26.09.17

Åpent hus i Silurveien 2  30.10.17

Publisert 15. aug. 2017 12:43

PDF-versjon av informasjonsbrosjyren og Powerpoint-presentasjonen fra infomøtet er lagt ut. Du finner det til høyre på siden "program for studiestart":

http://www.uio.no/studier/program/antikkens-kultur-aarsenhet/studiestart/

Publisert 5. juni 2017 21:09

Treffetiden hos studiekonsulenten flyttes til kl 10-11 tirsdag 6. juni.

Vanlig treffetid er tirsdager kl. 13-14. Lurer du på noe i tilknytning til studiene dine, kom innom i treffetiden eller send meg en e-post: m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no 

Spørsmål om obligatorisk aktivitet eller eksamen? Ta kontakt med eksamenskonsulenten.

Mari Hertzenberg

Studiekonsulent antikkens kultur, rom 317 Georg Morgenstiernes hus

Publisert 10. mars 2017 13:32

Studiekonsulentens treffetid utgår tirsdag 14. mars. Spørsmål? Send meg en e-post: m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no.

Spørsmål om obligatorisk aktivitet eller eksamen? Send en e-post til eksamenskonsulenten.

Publisert 2. mars 2017 14:14

Er du interessert i italiensk renessansehumanisme? Aarhus universitet arrangerer sommerskole i Roma sommeren 2017. Her finner du mer informasjon:

http://www.au.dk/en/summeruniversity/courses/text-memory-monument/

Publisert 17. okt. 2016 13:20

Studentrepresentanter til Fakultetsstyret 2017 skal velges., og fristen for å melde kandidater til studentenes styrerepresentanter er mandag 31. oktober kl. 15.00. Forslagsstillere og kandidater må være semesterregistrerte ved HF. Du kan også foreslå deg selv. Forslag sendes til valgstyre@hf.uio.no

Valget holdes 16. til 22. November 2016.

Les mer om fakultetsstyrevalget her 

Publisert 12. nov. 2015 14:52

Har du stemt?

Valget er åpent til fredag 13. november kl. 12.00


Have you cast your vote?

The election is ongoing until Friday 13 November at 12:00 (noon)

Publisert 9. nov. 2015 13:54

Valget av studenter til Fakultetsstyret 2016 er nå i gang:

Les om kandidatene og gi din stemme her.
 

The election of student representatives to the Faculty Board 2016 is open.

Read about the nominees and cast your vote.
 

Publisert 21. aug. 2015 14:07