Hvorfor velge dette programmet?

Ønsker du grunnleggende kunnskaper om antikken og de klassiske språk? Årsenheten i antikkens kultur gir kunnskaper om antikken som periode, med særlig vekt på kultur, retorikk og språk. Du får også en innføring i gresk eller latin, samt hvordan antikkens kultur er brukt i ettertiden.

Årsenheten passer for deg som ønsker å bli kjent med antikkens verden. Du får kjennskap til gresk og romersk kultur. I tillegg lærer du om antikkens mytologier, ideer og språk. Du lærer om antikkens litteratur og retorikk, og om hvordan antikken har blitt sett på gjennom tidene. Du får dessuten kunnskap om hvordan vi bruker begreper og ideer fra antikken i dag.

Studiemiljø

Velger du dette studiet, vil du bli en del av et eksklusivt og hardtarbeidende studiemiljø. På seksjon for gresk, latin og antikkens kultur er det kort avstand mellom våre faglige ansatte og deg som student. Du får god og tett oppfølging. Det er relativt få studenter, og derfor viktig for din og dine medstudenters læring at du engasjerer deg i undervisningen.

Videre studier og jobb

Årsenheten i seg selv peker ikke mot noe bestemt yrke, men i kombinasjon med andre fag gir den verdifull kompetanse. Dersom du ønsker å studere videre, kan emnene i årsenheten innpasses i en bachelorgrad.

Studiet passer også for lærere som ønsker videreutdanning for å kunne undervise i faget antikkens kultur i den videregående skolen.

Publisert 5. mai 2015 12:40 - Sist endret 28. okt. 2019 11:15