Jobb og videre studier

Jobb

Årsenheten i antikkens kultur kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er årsenheten nyttig i mange forskjellige type jobber.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke planlegger å ta et bachelorprogram. Det er aktuelt for deg som

  • skal fullføre uavsluttet utdanning
  • ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner
  • er lærer og ønsker videreutdanning for å kunne undervise i antikkens verden
  • vil gjøre deg nærmere kjent med  som mulig fagfordypning eller støttefag i en senere bachelorgrad

Les mer om karrieremuligheter

Studere videre

Emnene i årsenheten kan

  • innpasses i bachelorgraden for klassiske språk
  • inngå som emner i støttefag (40-gruppe) i Antikken, Gresk eller Latin i flere bachelorgrader ved det humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fakultet.
Publisert 6. okt. 2015 15:53 - Sist endret 2. feb. 2016 11:06