Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten i antikkens kultur går over ett år og består av 60 studiepoeng fordelt på disse elementene:

  • obligatoriske emner (40 studiepoeng)
  • innføring i gresk eller latin I (10 studiepoeng)
  • innføring i gresk eller latin II, eller ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

2. semester ANT1500 – Antikken gjennom tidene ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse

GRE1002 – Innføring i gresk II eller LAT1002 – Innføring i latin II eller ANT2800 – Antikkens mytologi

1. semester ANT1100 – Antikkens verden RETKLA1101 – Klassisk retorikk GRE1001 – Innføring i gresk I eller LAT1001 – Innføring i latin I
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studere med redusert progresjon?

Du kan søke om lavere studieprogresjon dersom du ikke har anledning til å studere på fulltid.

Anbefalt studieplan for 50% progresjon:

1. semester: ANT1100 – Antikkens verden og RETKLA1101 – Klassisk retorikk

2. semester: ANT1500 – Antikken gjennom tidene

3. semester: GRE1001 – Innføring i gresk I eller LAT1001 – Innføring i latin I

4. semester: ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse og enten ANT2800 – Antikkens mytologi eller GRE1002 – Innføring i gresk II eller LAT1002 – Innføring i latin II

 
Publisert 5. mai 2015 12:40 - Sist endret 7. feb. 2020 16:25