Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Du lærer utvikling og bruk av moderne IT-verktøy til å analysere og løse problemer i naturvitenskap og teknologi. Vi legger vekt på fysisk forståelse og matematisk beskrivelse av fenomenene.

Gjennom flere hundre år har forskere utviklet matematiske modeller for å forstå hvordan naturen virker og hvordan man kan lage tekniske innretninger. Oljeutvinning, mobiltelefoner og TV er bare noen eksempler som ville vært utenkelig uten dyp innsikt i naturen ved hjelp av matematiske modeller. I modellene inngår ofte kompliserte likninger som det kan være umulig å løse med papir og blyant. Men ved hjelp av dagens kraftige datamaskiner og nyutviklede løsningsmetoder kan en løse svært kompliserte matematiske modeller. På denne måten kan en få økt innsikt og forståelse av naturen og avansert teknologi. For eksempel har norsk oljeindustri i stor grad brukt slike datamaskin-simuleringer til å finne ut hvordan man kan utvinne mer olje, og dette har gitt milliarder i økte inntekter.

I studieprogrammet Anvendt matematikk og mekanikk står datamaskin-simuleringer av naturen og teknologiske innretninger sentralt. For å kunne lage gode simulatorer og forstå fenomenene som studeres, legges det vekt på gode kunnskaper i matematisk modellering, mekanikk/fysikk og programmering/visualisering.

Se nettsidene for hver enkelt studieretning for hvilke spesialiseringer som tilbys.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. des. 2016 11:19