Programmet tar ikke opp nye studenter

Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

  • godkjenning av ekstern utdanning
  • eksamen
  • karakterutskrift
  • tilrettelegging
  • bekreftelser

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • studieveiledning
  • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
  • med mer

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 35 - Niels Henrik Abels hus (matematikkbygningen), 7. etasje

Ekspedisjonstid: 
09:00 til 15:00

Postadresse: 
Postboks 1053 Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Studiekonsulent masterstudier:

Annika Rigenholt, kontor B724

Treffetid 9-15 hverdager unntatt tirsdager. E-post: