Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Beregninger på datamaskin er i dag et helt sentralt verktøy i alle naturvitenskaper og all teknologi. Kompetansen som en mastergrad i denne studieretningen gir vil derfor kvalifisere for en lang rekke jobber ved forksningsinstiutter og teknologi- og ingeniørbedrifter. Med den raske utviklingen av datamaskiners kapasitet forventes en økning i anvendelser av avanserte datasimuleringer og tilhørende behov for spisskompetanse i beregningsteknologi.

For gode kandidater ligger forholdene godt til rette for å fortsette med ph.d.-studier innen Computational Science siden stipendmulighetene er gode.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:31