Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Fluidmekanikk (studieretning)

Studieretningen fluidmekanikk tar opp studenter siste gang våren 2014. Fra og med opptaksåret høsten 2014 vil fluidmekanikk være en del av studieretningen studieretningen Mekanikk

Studieretningen hører til programmet

Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år)

Studieretningen fluidmekanikk tar opp studenter siste gang våren 2014. Fra og med opptaksåret høsten 2014 vil fluidmekanikk være en del av studieretningen Mekanikk.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?