Programmet tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Mekanikk (studieretning)

Visste du at de største bølgene langs norskekysten kan være over 100 meter høye og befinner seg på skilleflaten mellom lett og tungt vann langt under havoverflaten? Hvor store ødeleggelser kan egentlig en flodbølge - tsunami - volde langs kysten? Kan gigantiske bølger på havet forklare mystiske forlis? Er du interessert i sikkerheten til skip og oljeplattformer i stormfulle omgivelser, eller industrielle strømningsproblemer sik som samtidig transport av olje og gass i samme rørledning ved flerfasestrømning?

Studieretningen hører til programmet

Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år)

Kontakt

Har du spørsmål om studieretningen?