Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet har du gode muligheter for å dra på utveksling. Vi samarbeider med universiteter over hele kloden, og studenter som har dratt ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor sitt fagområde. Det anbefales å reise ut i siste halvdel av studiet. Se også instituttets generelle sider om utveksling og UiO sentralt sine sider om utveksling.

En rekke av utvekslingsavtalene er gyldige for masterstudenter. Vi har spesielle anbefalinger om relevante utvekslingsavtaler avhengig av hvilken studieretning du tilhører. Se derfor nærmere informasjon om utenlandsopphold for din studieretning. Utenlandsopphold bør diskuteres med kontaktperson/veileder/programleder.

Merk at søknadsfristen for å søke om plass via utvekslingsavtalene typisk er enten 15/2 eller 15/9. Det vil derfor som regel ikke være aktuelt å reise 1. semester av masterstudiet via disse avtalene. For de som har tenkt å skrive lang masteroppgave, vil det normalt ikke være hensiktsmessig å dra 3. eller 4. semester, slik at et mulig utenlandsopphold helst bør skje i 2. semester. Det må derfor planlegges allerede ved oppstarten av masterstudiet. For de som har tenkt å skrive kort masteroppgave, vil det kunne være aktuelt å dra 2. eller 3. semester. Det må da planlegges (og søkes) i begynnelsen av 1. semester eller i begynnelsen av 2. semester. Ta dette opp med programlederen og/eller med studiekonsulenten dersom du er interessert. De emnene man tar i utlandet, må godkjennes og innpasses i masteravtalen i etterkant av utenlandsoppholdet.

Unntaksmessig kan det også være aktuelt å skrive oppgaven i utlandet. Da må man ha veileder ved den utenlandske institusjonen, og dersom vedkommende ikke er ansatt ved UiO må man i tillegg ha internveileder ved UiO. Dette må godkjennes på forhånd som en del av masteravtalen.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. mars 2014 17:04