Beskjeder - Side 2

Publisert 4. feb. 2016 12:49
Publisert 28. jan. 2016 15:32

Espen Uleberg, KHM:

«Exploring oceans of data -

digitale data i forvaltning, forskning og formidling».

Alle er hjertelig velkommen.

Publisert 19. jan. 2016 12:17

The earliest Welsh court poetry and the  skaldic tradition: Meilir Brydydd's elegy for Gruffudd ap Cynan

21 January

12:15-14:00

Georg Sverdrups hus: Grupperom 7

Publisert 30. nov. 2015 15:45

Two announcement of PhD positions at  Uppsala University.

The first is in Archaeology with placement Campus Gotland or Campus Uppsala http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=81543

The second is in Archaeology with Osteology with placement Campus Gotland  http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=82304

                 

Publisert 19. nov. 2015 15:11

Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta Museum har lansert et bergkunstarkiv som inneholder en stadig voksende mengde bilder, kalkeringer og annen dokumentasjon vedrørende bergkunsten i Alta. Inngangen til arkivet er en kartportal som viser bergkunstens plassering i landskapet. Herfra kan en enkelt klikke seg inn til et hvilket som helst bergkunstfelt i Alta. Alternativt kan en søke seg frem til spesifikke felt og/eller figurer. Materialet er merket med en Creative Commons-lisens som sier at alle står fritt til å bruke materialet i ikke-kommersielle settinger, såfremt skaper blir kreditert.

Det hele er en enkel-i-bruk kilde til kunnskap om Verdensarven i Alta.

www.altarockart.no

Publisert 8. sep. 2015 12:39

Første fredagsseminar blir neste fredag, den 18. september. Då held Christopher Prescott, professor i arkeologi ved IAKH, føredraget "Norsk gråsonehandel med kulturminner: NRKs ‘manuskriptsamleren’"

 

Christopher skildrar temaet slik:

Møtet med Schøyen/Braarvik-saken ble en vekker for arkeologer, kulturminneforvaltningen og politikerne. Saken skapte en sterkere bevissthet omkring plyndring, smugling, omsetting og samling av kulturgjenstander. Fokus ble ikke minst rettet mot akademikeres og kulturinstitusjoners rolle i denne virksomhet. Innledningsvis snakker jeg litt om sakens historikk, og deretter om dens betydning for hvor vi står i dag - ikke minst med tanke på den sene (2007) ratifiseringen av UNESCOs 1970-konvensjon. Deretter vises del 1 av NRK-dokumentaren "Skriftsamleren».

Publisert 28. aug. 2015 14:07

Fra oktober-november skal det gis opplæring til ny redaktør, kanskje det blir deg?

Vi trenger også:

2 til abonnement

1 på regnskap

1 sekretær

1 webansvarlig

 

Skriv en kortfattet søknad hvor du forteller litt om deg selv og send den til: redaktor@nicolaytidsskrift.no

Søknadsfrist: 10. september

 

Alle redaksjonsmedlemmer leser korrektur på innkomne bidrag.

Mer informasjon:

http://www.nicolaytidsskrift.no/?page_id=596

 

Publisert 25. juni 2015 10:49

SOT har i samarbeid med Knutepunktet laget gruppen Utvekslingsstudenter - UiO: https://www.facebook.com/groups/603315183104674/

Her kan tidligere, nåværende og kommende utvekslingsstudenter utveksle erfaringer.
Gruppen er åpen for alle som er interessert i utveksling og blir moderert av SOT og Knutepunktet.

Spre gjerne lenken til andre som kan være interesserte.

God sommer!

Publisert 7. mai 2015 10:53