CIVIL WARS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE Borgerkriger i middelalderen og i dag - foredragsserie

CIVIL WARS IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE
Borgerkriger i middelalderen og i dag

Institutt for arkeologi, konservering og historie
Det humanistiske fakultet...
Universitetet i Oslo
ønsker velkommen til foredragsserie

Torsdag 23. februar 2017, kl 14.15-16.00
P.A. Munchs hus: Seminarrom 11
Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo:
“Den moderne hybridkrigens anatomi”

Torsdag 16. mars 2017, kl 14.15-16.00
P.A. Munchs hus: Seminarrom 6
Timothy Bolton, forsker og direktør, Stockholm
“Political Advisor, Diplomat and Publicist: the roles of the royal court skald during the fight for Norwegian
and Danish overlordship in eleventh-century Scandinavia”

Torsdag 20. april 2017, kl 14.15-16.00,
P.A. Munchs hus: Seminarrom 11
Harald Høiback, oberstløytnant og filosof ved Forsvarets høyskole
“‘Krig er en ekte kameleon’ - om hvorfor det er så vanskelig å kategorisere kriger”

Torsdag 18. mai 2017, kl 14.15-16.00,
P.A. Munchs hus: Seminarrom 11
John Hudson, professor i rettshistorie ved University of St. Andrews
“Conflict and feud in the the Middle Ages”

Arrangører:
Professor Jon Vidar Sigurdsson og professor Hans Jacob Orning, Institutt for arkeologi,
konservering og historie, Universitetet i Oslo
Foredragsserien er del av prosjektet Civil Wars in a Comparative Perspective, støttet av Norges
forskningsråd og Senter for Grunnforskning ved det norske Videnskaps-Akademi

Publisert 20. feb. 2017 11:47