Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet:

Studieplasser

24/40 (annethvert år)