Arkeologi (studieretning)

Hva er det arkeologer gjør når de graver ut spor fra fortiden? Hvilke metoder og teorier bruker de når funnene skal tolkes?

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)

Hva kan du jobbe med?

  • frydenberg-hilde-sofie-200x230 Rådgiver

    Vær åpen for å søke arbeid utenfor det du betrakter som ditt felt, anbefaler Hilde Sofie Frydenberg. Hun er arkeolog og jobber med innhenting og tilgjengeliggjøring av tallgrunnlag og kunnskap om kultursektoren i Statistisk sentralbyrå.

  • bauer-egil-lindhart-250 Arkeolog/forsker og kontorleder

    Det kan være en god investering i fremtidige arbeidsmuligheter som arkeolog å «skrive seg inn» i et etterspurt område eller en aktuell tematikk, anbefaler Egil Lindhart Bauer. Han jobber ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?