De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

For en del arkeologer er arbeidsoppgavene i jobben knyttet konkret til utgravninger og dokumentasjon av funn. En del arkeologer jobber også med ulike formidlingsoppgaver, og med forskning og undervisning ved ulike forskningsinstitusjoner.

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Arkiv, bibliotek og museum

Utdanning, skoleverk

Offentlig forvaltning

Næringslivet

Publisert 22. mars 2018 12:26 - Sist endret 7. feb. 2020 16:26