De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

For en del arkeologer er arbeidsoppgavene i jobben knyttet konkret til utgravninger og dokumentasjon av funn. En del arkeologer jobber også med ulike formidlingsoppgaver, og med forskning og undervisning ved ulike forskningsinstitusjoner.

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for masterkandidater fra HF i de største bransjene. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningen og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Arkiv, bibliotek og museum

De viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad i denne delen av kulturlivet er:
Graf: kulturarbeid og formidling 42 prosent; arkiv og bibliotekoppgaver 39 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 32 prosent; arkeologi og konservering 18 prosent; og forskning 16 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Kunst, kultur og kreative næringer

De viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad i denne delen av kulturlivet er:

Graf: kulturarbeid og formidling 44 prosent; utøvende kunstnerisk virksomhet 36 prosent; journalistikk og redaksjonsarbeid 24 prosent; undervisning og pedagogisk arbeid 18 prosent; og prosjektledelse og prosjektarbeid 18 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Offentlig forvaltning
Graf: saksbehandling 63 prosent; veiledning 33 prosent; administrasjon 33 prosent; rådgivning 27 prosent; kulturminneforvaltning og kulturvern 12 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Forskning og utvikling

Graf: undervisning og pedagogisk arbeid 33 prosent; arkeologi og konservering 13 prosent; administrasjon 13 prosent; prosjektledelse og prosjektarbeid 10 prosent; arkiv- og bibliotekoppgaver 10 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Media, forlag og kommunikasjon

Graf: journalistikk og redaksjonsarbeid 53 prosent; kommunikasjonsarbeid og PR; salg, markedsføring og reklame 17 prosent; produksjon for radio, TV, musikk og nett; prosjektledelse og prosjektarbeid 15 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Næringslivet*

Graf: rådgivning 38 prosent; produkt- og teknologiutvikling 31 prosent; kommunikasjonsarbeid og PR; salg, markedsføring og reklame 23 prosent; administrasjon 15 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

*Næringslivet er en samlekategori for «Konsulentytelser/Forretningsmessig tjenesteyting», «Bank/Finans/Forsikring/Eiendom», og «IT/IKT/Telekommunikasjon/Internett».

Publisert 22. mars 2018 12:26 - Sist endret 23. juni 2020 17:04