Konservering - prosjektbasert (studieretning)

Er du konservator og vil ha en mastergrad? I løpet av det prosjektbaserte masterstudiet tilegnes fagets teori og forskningspraksis gjennom veiledet arbeid med en selvstendig masteroppgave. Du må ha en egen arbeidsplass utenfor studiet og bekreftet adgang til eventuelt studiemateriale.

Det toårige masterstudiet består av teoretisk undervisning, etterfulgt av arbeidet med masteroppgaven.

Programmet er fleksibelt; selv om alle undervisningsemner er obligatoriske, kan de gjennomføres på heltid (2 år) eller deltid (4 år). Undervisning og veiledning kan finne sted i Oslo eller via Skype.

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?