Malerikonservering (studieretning)

På malerikonservering lærer du om hvordan malerier har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette: Du får med andre ord kunnskap om hvordan de vanligste maleriskader blir analysert, dokumentert og behandlet.

Studieretningen presenterer deg for fagets grunnlagsproblemer: I hvilken grad du kan vite noe om forandringsprosesser, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles. Du får også dybdekunnskap om konservering av nordeuropeisk oljemaleri.

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)


 

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Våre studenter

Helle Hallingskog-Hujalas oppgave «Undersøkelser og konservering av et oljemaleri på lerret» handlet om konserveringen av et oljemaleri på lerret. Før behandling hadde maleriet en rekke skader og var tilslørt av støv og smuss, som gjorde at det var vanskelig å se motivet. Hovedproblemstillingen i oppgaven var å gjøre motivet mer tilgjengelig for publikum gjennom rensing og utbedring av skadene i malerioverflaten. I tillegg ble det utført strukturelle behandlinger for å sikre den videre bevaringen av maleriet. Helle hospiterer også ved NIKU denne våren. Bildet over viser maleriet før og etter Helles behandling. Maleriet tilhører Drammens Museum. Foto: Helle Hallingskog-Hujala.

Kaye Patrice Asuncions oppgave «The remedial conservation of an eighteenth-century painting on canvas. Sustainable surface cleaning systems for use on unvarnished oil paints.» omhandler konserveringsbehandlingen av et 1700-talls ufernissert pendant-maleri på lerret. Oppgaven vektlegger overflaterensingen av maleriet med fokus på å finne rensemetoder som er bærekraftige. Bærekraft i konservering ble derfor et sentralt tema i oppgaven. Kaye hospiterer ved Nasjonalmuseet våren 2022.

Bildet viser maleriet til Kaye før og etter behandling. Motivet er en mann med grå, krøllet parykk og lys rosa jakke. Bildet er klarere etter behandling.
Bildene viser maleriet før og etter Kayes behandling. Foto: Kaye Patrice Asuncion.