Arkeologisk studentforening og fagutvalg (ASFF)

Kontakt fagutvalget

Mail til medlemmene av fagutvalget: fagutvalg-ark@iakh.uio.no

Fellesmail til arkeologistudentene (kun til påmeldte): ark-stud@iakh.uio.no

For å holde deg oppdatert på informasjon fra fagutvalg, arkeologisk studentforening og andre som vil informere arkeologistudentene meld deg på ark-stud listen.

Om fagutvalget

Fagutvalget er arkeologistudentenes organ overfor instituttet og universitetet, og jobber for at studieforholdene skal være best mulig for studentene. Medlemmene er frivillige og blir valgt på et allmøte i begynnelsen av hvert semester. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner for å bli valgt inn i utvalget, men bør imidlertid være interessert i å ha meninger om studieforholdene. Det er opp til deg selv hvor mange oppgaver du vil påta deg som fagutvalgsmedlem. Å sitte i fagutvalget gir deg mulighet til å påvirke egen og andres studiehverdag, samt at du blir kjent med studenter fra flere nivåer.

Fagutvalget har representanter i blant annet Instituttstyret og Programutvalget, og har dermed mulighet til å påvirke mange avgjørelser ved instituttet. Fagutvalget møtes omtrent én gang i måneden og diskuterer alle typer saker som angår studentene. Vi tar imot forslag til saker på fagutvalg-ark@iakh.uio.no. Se våre vedtekter for mer informasjon.

Det er opprettet e-postlister for å distribuere informasjon til arkeologistudentene ved instituttet. Vi vil anbefale alle å melde seg på arkeologilisten for å holde seg oppdatert. Se lenken til Ark-stud ovenfor.

Fagutvalget 2021/2022

Styreleder

Jesper August Johansen Gulliksen

Epost: jesperjohansen1998@gmail.com

Nestleder

Hedda Signora Berggraf

Epost: heddaberggrad@hotmail.com

Sekretær

Kjartan Bjerkan Horne

Epost: kjartabh@student.iakh.uio.no

Bibliotekar

Serine Hallgrimsdotter Bjøro

Epost: serinehb@student.iakh.uio.no

Økonomiansvarlig

Åke Wangenheim

Epost: aakew@student.iakh.uio.no

Student- og administrasjonskontakt

Espen Dalbakk

Epost: espendal@student.iakh.uio.no

Fredagsseminaransvarlige

Andrea Rønningen

Epost  andrwr@student.iakh.uio.no

Arrangementansvarlig og SoMe-ansvarlig

Sara Marie Thomte

Epost: saramth@student.iakh.uio.no

Internasjonalisering

Oscar Storlid Vardund

Epost: ovardund@gmail.com

Styremedlem

Markus Hagen

Epost: hagen_markus@outlook.com

Elisabeth Ugland

Epost: elisabeth.ugland@hotmail.com

Magnus Knutsen

magnuknu@student.iakh.uio.no

 

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. feb. 2022 14:05