Kulturarv og bevaringskunnskap (studieretning)

Er du interessert i gamle kulturgjenstander og hvordan disse kan bevares for fremtiden?

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • with-ruben-200x239 Konservator arkeologisk materiale

    Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, sier Ruben With, som har en mastergrad i gjenstandskonservering.

  • moore-hilde-smedstad-200x235 Malerikonservator

    Jobben som malerikonservator krever både håndverksmessige ferdigheter og teoretisk innsikt. Prøv derfor å skaffe deg praktisk erfaring i form av relevante ekstrajobber, oppfordrer Hilde Smedstad Moore, som er malerikonservator ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?