Kulturarv og bevaringskunnskap (studieretning)

Er du interessert i gamle kulturgjenstander og hvordan disse kan bevares for fremtiden?

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • with-ruben-200x239 Konservator arkeologisk materiale

    Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, sier Ruben With, som har en mastergrad i gjenstandskonservering.

  • jaernes-nina-k-200x211 Malerikonservator

    Konservator-studiet har gitt Nina Kjølsen Jernæs en solid bagasje i form av yrkesetikk. Dette er helt nødvendig innsikt når du skal jobbe med uerstattelige kunstgjenstander.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?